Poliamidy - strona 8

Recykling

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • dr Jerzy Tonder
  • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4480

) (PVDC) Przy wyrobie elementów aparatury chemicznej, rur, lakierów antykorozyjnych Poliamid (PA...

Kompozyty polimerowe - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Egzamin inżynierski
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1204

w latach osiemdziesiątych do otrzymania nanokompozytu poliamidu 6 z montmorillonitem. Metoda składa...

Materiałki exam imir

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1806

winylu PVC (C2H3Cl)n - polistyren PS - poliamidy - nylon; stilon; karpon - polimetakrylan metylu: pleksi...

Saponiny i irydoidy

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 6496

o mniejszej polarności -adsorpcja balastów na poliamidzie 14.Co warunkuje konfiguracja grupy metylowej...

Kompozyty ceramika i polimer - wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

. Przykładowe termoplasty stosowane jako osnowa kompozytów polimerowych: • Poliamidy • Polistyren • Poli(chlorek...