Podtyp - strona 22

Czym jest nadzieja

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351

Najczęściej nadzieję ujmuje się jako specyficzny rodzaj oczekiwania. Tak ujęta jest podtypem oczekiwania...

Propedautyka rolnictwa

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Irena Suwara
 • Rolnictwo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 4123

Pełne wykłady BUDOWA PROFILU GLEBOWEGO: Profil glebowy jest to pionowy przekrój gleby, przez warstwę gleby o miąższości (czyli głębokości) do 150 cm, ukazujący jej budowę z poziomami zróżnicowania (poziomy genetyczne). W wyniku procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych profil glebowy różn...

VB Leksykon cz3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1064

typ Variant, którego wartość może być następnie przekonwertowana do podtypu Decimal. Składnia: CDec...

Historia komunikowania

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4816

”), a zwłaszcza w stanowiących ich podtyp językach polisyntetycznych, którymi mówi większość Indian Ameryki...

Informatyka dla dziennikarzy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Marek Robak Informatyka dla dziennikarzy . . . . . Skrypt, wersja 4.2 Warszawa 2001-2009 Wszelkie prawa zastrzeżone,  © 2001-2009 Marek Robak  /  Spis treści 1. Podstawy 3 1.1. Do czego służy komputer, definicja. 3 1.2. Konstrukcja modułowa  oprogramowania i sprzętu4 1.3. Tworzenie programów i sy...

Prawo handlowe

Pobrań: 105
Wyświetleń: 1456

jest podtypem / odmianą spółki cywilnej; powstaje z chwilą wpisu do rejestru + umowa na piśmie spółka jawna...

Zobowiązania - konspekt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. prof. nadzw. Andrzej Śmieja
 • Prawo cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2660

wyodrębniania umów mieszanych uważając je jedynie za podtyp umów nienazwanych (ze wszystkimi wynikającymi stąd...

Teoria kultury - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Mirosława Wielopolska-Szymura
 • Teoria kultury
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 5383

jej użyteczność, dzieli się na dwa podtypy: kultura jako atrybut życia ludzkiego (czyli cecha): wskazuje...

Antropologia kultury notatki i test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Magdalena Roszczynialska
 • Antropologia kultury
Pobrań: 3612
Wyświetleń: 6699

na dwa podtypy: Australopiteki „masywne”, tzw. parantropy: - robustus (boisei): masywna kość jarzmowa i zęby...