Podmioty powiązane - strona 10

Ubezpieczenie mienia

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Kto i w jakim przypadku może żądać zmniejszenia sumy ubezpieczenia?. Definicja pojęcia ?działalność ubezpieczeniowa?. Przykłady czynności ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie mienia (13.01.2001) 171. Czy prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia mienia przechodzą na nowego właściciel...

Zarządzanie podatkami - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Maria Jankowska
 • Zarządzanie podatkami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2114

między podmiotami powiązanymi. Art. 282. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. Podatnik, płatnik...

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Angelika Lewandowska FiR II rok I stopień – Bankowość – dr prof. hab. Jerzy Węcławski BANKOWOŚĆ 2014-2015 Dr prof. hab. Jerzy Węcławski 1 Angelika Lewandowska FiR II rok I stopień – Bankowość – dr prof. hab. Jerzy Węcławski WY BANKOWOŚĆ 2014/2015 WY 1 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 8.1...

Standardy sprawozdawczości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Joanna Wiśniewska
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 6748

obcych MSR23 Koszty finansowania zewnętrznego MSR24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych...

Nauki o organizacji - materiały na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Rafał Kusa
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1855

i nie korzysta z ochrony. 20. Istota nadzoru korporacyjnego Nadzór równowaŜący interesy wszystkich podmiotów...