Podejście systemowe przykład - strona 4

Prewencja - wykład

  • dr hab. Dorota Jasiecka
  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1841

, a nie tylko ona sama. „Problemy spowodowane przez system, wymagają podejścia systemowego” Zimbardo Nurt antypsychiatrii - chorych...

Metodologia Europeistyki - pytania

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Seweryn Dmowski
  • Metodologia europeistyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

dąży do homeostazy, czyli stanu równowagi - podejście systemowe ułatwia prognozowanie, jest obiektywne...

Metody kierowania ludźmi

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • dr Hanna Bohdanowicz
  • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

to nie zawsze człowiek wydajny Podejście systemowe - twórcą teorii systemów jest Boulding (ekonomista) i biolog L von...

Programowanie treningu gibkości

  • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
  • Teoria treningu sportowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

, skręty). Drugie podejście oparte jest na działaniu w warunkach prawie statyki. Jej przykładem...