Podejście systemowe i sytuacyjne w zarządzaniu - strona 14

Podstawy zarządzania - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 896
Wyświetleń: 2471

na wykładzie! Literatura: - Podstawy Zarządzania organizacjami Griffin R.W. Warszawa 2004 - Organizacja...

Zarządzanie - 43 pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4830

– mogą dotyczyć wszystkich części przedsiębiorstwa: strategii, kultury i metod zarządzania, systemów...

Projektowanie organizacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

z rotacją stanowisk, rozszerzaniem i wzbogacaniem pracy, podejściem od strony cech stanowiska pracy...

Nowe kierunki w zarządzaniu-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

: TQM Zarządzanie jakością „podejście systemowe, zorientowanym na cele strategiczne zdolność do ciągłej...

Kontrolowanie w organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

będzie łatwiejsze, jeżeli określone zostaną następujące cztery czynniki sytuacyjne: styl zarządzania, styl...

Zarządzanie wiedzą - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

ZARZĄDZANIA WIEDZĄ? Zmienia wizerunek firmy i przyjęte w nich hierarchie wartości. Zmienia podejście do ludzi...