Podejście systemowe ang - strona 5

Pytania na kolokwium 2

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1946

są przedstawiciele szkoły systemowej. Podejście systemowe zaproponowali L. von Bertalanffy i N. Wiener, oraz K...

Zarządzanie - wykład 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

administracyjny - kierunek human relations (relacje międzyludzkie) - podejście systemowe - podejście sytuacyjne...

Materiał zgromadzony podczas wykładów

 • Uniwersytet Opolski
 • prof. zw. dr hab. Stanisława Sokołowska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3374

socjologiczne, systemowe, prognostyczne czy sytuacyjne. Dotychczasowe próby typologii podejść stosowanych...

Historia badań systemowych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Krzysztof Targiel
 • Inżynieria systemów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1624

podejmowanie decyzji, podejście historyczne Teoria ograniczonej racjonalności - chcemy osiągnąć pewien cel...

Projekty w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

komplementarności Zasada podejścia systemowego Zasada systematyczności Zasada podejścia sytuacyjnego Zasada...