Podatek naliczony - strona 6

Podatki i opłaty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 973

; - następnie sumuje podatek naliczony przy zakupie towarów na podstawie otrzymanych faktur - różnicę pomiędzy...

Finanse Publiczne - POWSTANIE PODATKU

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2016

Ponadto omówienie podstawowych pojęć z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. takich jak: import towarów, import usług, towary używane, eksport usług, działalność rolnicza, gospodarstwo rolne, gospodarstwo rybackie, przed...

Podatek Vat - zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973

Zadanie 1 Oblicz dla kolejnych faz obrotu gospodarczego: podatek naliczony, należny, podatek...

Układy ewidencyjne kosztów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3843

produktów objętych akcyzą Podatek naliczony VAT niepodlegający zwrotowi ani odliczeniu Podatek należny VAT...

Faktoring - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

obowiązku podatkowego, u nabywcy - podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Umowa faktoringu w formie...

Faktoring-pośrednictwo handlowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

obowiązku podatkowego, u nabywcy - podstawę do odliczenia podatku naliczonego. Umowa faktoringu w formie...

Polityka podatkowa w III RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. nadzw. dr hab. Stefan Stępień
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

jako towary używane; • wprowadzono zakaz odliczania podatku naliczonego z tytułu zakupu oleju napędowego...

Podatki - wykłady

 • System podatkowy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3640

Dokument ma w sumie 44 strony i porusza takie zagadnienia jak: istota podatków, funkcje podatków, historia, doktryna neoliberalna, gospodarka amerykańska, gospodarka japońska, doktryna socjaldemokratyczna, Szwecja, funkcja fiskalna, skutki podatków, podatek od wartości dodanej, Polska, prorodzinny ...