Poślizg i bliźniakowanie - strona 3

Materiałoznawstwo - pytania z odpowiedziami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3108

symetryczne do pozostałej części kryształu względem tzw. płaszczyzny bliźniakowania. Podobnie jak poślizg...

Tekstura - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

z nim poślizgów, zachodzących w poszczególnych ziarnach. Jest to określona orientacja krystalograficzna ziaren...

Zależność n - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Ludwik Antal
 • Elektrotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

. Występujący przy tym moment jest momentem hamującym opadanie ciężaru. Poślizg przybiera wartości ujemne s < 0...

Podział osuwisk - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2849

nieuwarst-wionych, np. w glinach, iłach. Powierzchnia poślizgu ma w przybliżeniu kształt powierzchni kołowo...

System ABS - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Marek Guzek
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1792

konstrukcją układu uruchamiającego. Wskutek tego wzrasta moment hamujący i maleje prędkość kątowa. Poślizg...

Metoda FELLENIUSA-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2268

linii poślizgu. Następnie dzieli się bryłę ograniczoną zboczem i powierzchnią poślizgu na pionowe bloki...