Metoda FELLENIUSA-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Metoda FELLENIUSA:
Mając dane zbocze oraz dane o gruncie (γ, Ф, c) wybieramy środek o kołowej linii poślizgu. Następnie dzieli się bryłę ograniczoną zboczem i powierzchnią poślizgu na pionowe bloki o szerokości 0,1R, objętości Vi, Szerokość bryły przyjmuje się bi = 1. Oblicza się ciężar poszczególnych bloków i na powierzchni poślizgu rozkłada się je na składowe - normalną Ni i styczną Si do okręgu. Bryłę osuwającego się gruntu uważa się za sztywną. Poślizg bryły rozpatruje się jako obrót każdego bloku osobno. Do przesunięcia bloku po powierzchni poślizgu dąży styczna składowa ciężaru gdzie αi jest kątem nachylenia siły składowej Si do poziomu. Przeciw działa przesunięciu siła oporu tarcia wewnętrznego i spójności gruntu gdzie li - długość podstawy bloku .Równowaga całej bryły zostanie zachowana, jeżeli suma momentów sił utrzymujących będzie większa sumie momentów sił zsuwających. Stosunek tych momentów nazywa się wskaźnikiem bezpieczeństwa F stateczności zbocza.
Po znalezieniu wskaźnika F dla wybranej pow. poślizgu należy sprawdzić czy przy innych jej położeniach nie będzie on mniejszy. Znaleźć należy najmniejszy wskaźnik bezpieczeństwa dla Fmin poślizgu danego zbocza, wybierając różne środki obrotu O. Powinien być spełniony warunek Fmin ≥ Fdop. Fdop = 1,1 - 1,5 do 2,0.
Jeżeli w podłożu występuje woda gruntowa w ruchu w kierunku do podnóża to również uwzględnia się jej działanie. Po ustaleniu krzywej depresji ( na pds. badań lub wykreśla się w sposób przybliżony ) wyznacza się te cześć bryły gruntu, która znajduje się pod działaniem ciśnienia spływowego. Dla tej części bryły osuwiskowej ciężar objętościowy gruntu liczy się z uwzględnieniem wyporu wody.
Stateczność zoczy sprawdza się następująco:
Oblicza się w przybliżeniu wartość siły Ps pochodzącej od ciśnienia spływowego:
i Vg - objętość bryły gruntu zanurzonej w wodzie i podlegającej zsuwowi
i - spadek hydrauliczny wg wzoru β - średni kąt nachylenia do poziomu linii spływu wody
Δh - różnica poziomów swobodnego zwierciadła wody na długości l
2. Po uwzględnieniu wymienionych sił wsp. F możemy określić następująco Wi - ciężar własny bloku gruntu z odpowiednim obc. od fundamentu i obciążenia użytkowego w granicach jednego bloku R - promień powierzchni poślizgu względem punktu O równy ramieniu momentu sił stycznych działających na pow. poślizgu r - ramie momentu siły Ps względem pnktu obrotu O
a - ramię momentu siły Gw względem punktu obrotu O
Gw =Vg γw - ciężar wody zajmujący objętość Vg ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz