Pitagoras - strona 9

Czas w myśli greckiej I

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

- już u Homera wiara w pewnego rodzaju nieśmiertelność - doktryna wędrówki dusz (szczególnie Pitagoras) - śmierć...

Powstanie filozofii-opracowanie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

- mędrzec -Pitagoras (ok. 580-500 przed Chr.) jako pierwszy używa słowa „filozof” -Platon: filozofia...

Pojęcie, przedmiot zadania teorii bytu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1218

przypisuje pierwsze użycie tej nazwy Pitagorasowi, który nazwany przez ucznia "mądrym" odpowiedział...

Odrodzenie - Machiavelli i Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

do samozachowania. C. dużo czerpie z Pitagorasa → harmonijne społeczeństwo - ludzie mieli mieć zapewniony byt...

Geografia fizyczna

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1631

na Europę i Azję, opis krajow basenu M Śródziemnego Pitagoras tworca teorii kulistości ziemi, pierwsze...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Dobrosław Kot
 • Filozofia
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 3521

się poruszać atomy gdyby nie było pustego miejsca PITAGORAS Arche świata jest liczba - pitagoreizm. Liczba...