Pierwokup - strona 2

Ciekawe opracowanie - Prawo

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1883

w niektóre transakcje, korzystając z prawa pierwokupu i wykupu. Ustawę stosuje się jedynie w odniesieniu...

Emfiteuza-opracowanie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr hab. Piotr Niczyporuk
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

sprzedaży dzierżawca miał obowiązek powiadomić o tym właściciela a właściciel miał prawo pierwokupu...

Charakterystyka umowy sprzedaży

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Hubert Kaczmarczyk
  • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1274

, które mu w pełni przysługują, a w tym np. sprzedaży rzeczy osobie trzeciej. Sprzedaż z prawem pierwokupu Prawo...

Emfitueza i superficies

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

powierzchni różniło od emfituezy przede wszystkim tym, że właścicielowi nie przysługiwało prawo pierwokupu. ...