Pentozy - strona 8

Egzamin biomedyka

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • dr Zdzisław Holendzki
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3150

: adenina i guanina. W skład DNA wchodzą również: cukier - pentoza i kwas fosforowy. DNA- wygląda jak kręte...

Biochemia funkcjonalności tkanek

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2849

pentozo-fosforanowego, glikolizy - niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedobór kinazy...

Technologia chemiczna - wykład

 • dr Radosław Podsiadły
 • Chemiczne Technologie Organiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1652

. Celuloza jest policukrem, można ją rozłożyć na cukry proste typu pentoz i heksoz. Heksozy poddane...

Biotechnologia w medycynie - kompleksowe opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5040

Znajdziemy w nich takie zagadnienia jak: regulacja syntezy enzymów, indukcja, represja, represja kataboliczna, operon laktozowy, operon tryptofanowy, szlak metabolizmu laktozy u E. coli, regulacja aktywności enzymatycznej, Chemostat i turbidostat, struktura DNA, metody wzbogacania podczas selekcji ...

Biochemia - wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1372

. Po co następuje? W tych komórkach, które wymagają pentoz dochodzi do ich wytworzenia, w tych komórkach...

Bakterie grzyby wirusy

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 476
Wyświetleń: 4270

pdf. Notatka opatrzona jest spisem treści, wstępem, wykazem oznaczeń oraz literaturą. Praca zaliczeniowa opisuje takie zagadnienia, jak: znaczenie mikroorganizmów w biotechnologii: bakterie, grzyby, wirusy, podłoża hodowlane, hodowle mikroorganizmów, pożywki wykorzystywane do otrzymania innych z...

Biotechnologia - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Pytka
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4256

, laktozę i pentozy jako źródło węgla • Wytwarzają witaminę Bi2 • Obok kwasu propionowego powstaje kwas...