Patogeneza - strona 6

Legionella pneumophila - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

w patogenezie nie zostało zdefiniowane, ale mogą one odgrywać ważną rolę w uszkodzeniu tkanek. Zachorowania...

Grzyby - Pływka

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Artur Kukiełka
 • Fitopatologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1911

(ale nie jest jedynym patogenez atakującym siewki). Chromista gromada Oomycota Mają strzępkową budowę ciała...

Choroby układu oddechowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jacek Iwko
 • Bezpieczeństwo normowanie i ergonomia w organizacji pracy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1512

ceramicznym Patogeneza: Krzem krystaliczny i dwutlenek krzemu (pyły poniżej 7 mikrometrów) - w pęcherzykach...

Patologia tarczycy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Grażyna Kulak
 • Patofizjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

30 - 50 r.ż. kobiety w okresie popołogowym rzadko patogeneza: pewna postać wola Hashimoto...

Udar mózgu

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1645

45 r.ż Płeć ( M>K) Rasa ( częściej rasa czarna) Uwarunkowania genetyczne PATOGENEZA - zatory...

Białka pokarmowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

tych wymienionych największe znaczenie mają dwie pierwsze, które mogą prowadzić do kamicy nerkowej. Patogeneza: Brak...

Cukrzyca - hiperglikemia

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr hab. n. med. Barbara Stawiarska-Pięta
 • Biochemia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3486

Patogeneza autoimmunolog. genetycz.połączony defekt zniszczenie kom.β, całkowity sekrecji insuliny i brak...

Zmiany makroskopowe nerek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

płatków zastawki dwudzielnej GLOMERULOPATIE (G) 1) PODZIAŁ UWZGLĘDNIAJĄCY PATOGENEZĘ A) G wywołane...