Parytet - strona 27

POLITYKA EKONOMICZNA zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1155

– PKB per capita wg parytetu siły nabywczej wartości (0-1): 0 – 0,5 – kraje słabo rozwinięte 0,501...

Marketing -promocja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

pragmatyczne (procentowy udzial w sprzedazy, realizacji do zysku, mozliwosci finansowych parytetu, konkurencji...

Branża reklamowa - reklama

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763

przydałaby się najbardziej. Parytet konkurencyjny. Metoda ta polega na kojarzeniu poziomu całkowitych...

Finanse międzynarodowe notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 5110
Wyświetleń: 7539

fundamentalne i niefundamentalne związane z zagranicą. Teoria parytetu siły nabywczej: Opublikowana była w 1920r...

Finanse - materiały na zaliczenie

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 • dr Krzysztof Waliszewski
 • Finanse
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2905

znaleźć wspólny parytet wymiany (relacja wymienna), tj. określić ile jednostek danego dobra można nabyć...

Makroekonomia - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4228

walutowym w sytuacji odchyleń kursu od uzgodnionego parytetu. 19. Poziom stopy procentowej w Polsce w latach...

Struktura kapitału

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1498

%. Sprawdź, czy bardziej opłacalne będzie wyemitowanie obligacji zamiennych, jeżeli parytet wymiany wyniesie...