Parking - strona 32

Narzędzia analizy rynku

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1939

NARZĘDZIA ANALIZY RYNKU POJĘCIE ELASTYCZNOŚCI Nabywana ilość danego dobra Q d zmienia się pod wpływem wielu czynników wymiernych i niewymiernych, Z tych pierwszych najważniejsze to : cena danego dobra C, ceny dóbr substytucyjnych Cs ,ceny komplementarnych C k oraz dochód pieniężny Y. Zależności z...

Ćwiczenia projektowe

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Henryk Kozarowicz
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1750

w centrum (parking), • uporządkowanie układu urbanistycznego z zachowaniem walorów historycznych...

Eurosystem logistyczny - Istota, geneza, cel eurosystemu logistycznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2415

Praca jest dokładną analizą na powyższy temat, przedstawia, m.in. takie kwestie jak: trzy formy organizacyjne eurologistyki, problemy eurologistyki, efektywność makrologistyki, finanse w eurologistyce, wymagania eurologistyki wobec Polski. ISTOTA, GENEZA, CEL EUROSYSTEMU LOGISTYCZNEGO Istota...

Studium Przypadków

 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2009

rowerowe czy „parkingi dla rowerów” rower byłby bardziej efektywnym środkiem transportu w zatłoczonych...

Stropodachy strome - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

to styropian EPS 200 036 DACH/PODLOGA/PARKING (PS-E FS 30) o grubości 120 mm, pomiędzy krokwiami EPS 70 040...

Stropodachy strome - opis

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

to styropian EPS 200 036 DACH/PODLOGA/PARKING (PS-E FS 30) o grubości 120 mm, pomiędzy krokwiami EPS 70 040...

Obciążenia wózkami podnośnikowymi

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

oraz stropów w poziomie terenu ze zlokalizowanymi na nich parkingami naleŜy ustalać wg PN-82/S-10030, zgodnie...

Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4116

TEMAT: Obszary zainteresowania ekonomii menedżerskiej LITERATURA: 1. W. F. Samuelson, S. G. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009 2. St. Piocha, R. Gabryszak (red.), Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008 3. D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer, Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1...