Paleogen - strona 4

SUDETY ŚRODKOWE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1323

szczytowej zostały zrównane w paleogenie i tworzą paleogeńską powierzchnię zrównań (Śląska Droga). ...

SUDETY WSCHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

(paleogen pod pokrywą, neogen nad pokrywą) Ostateczny okres kształtowania rzeźby przypadł na przełom trzecio...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

; ERA KENOZOICZNA: paleogen, neogen, (trzeciorzęd), czwartorzęd 160. Nazwy (ery, okresu) podane...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

, jura, kreda; ERA KENOZOICZNA: paleogen, neogen, (trzeciorzęd), czwartorzęd 160Nazwy (ery, okresu...

Egzamin - Formy rzeźby I rzędu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

górnokredowe 5. Wystąpienia trzeciorzędowych skał wulkanicznych w Polsce paleogen(śr.oligocen): - wulkanizm...