Państwo złożone - strona 2

Wykład - Zasada uti possidetis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1694

państw złożonych (ZSRR, Jugosławia). Zgodnie z nią nowe państwa powstawały w granicach dawnych jednostek...

Cechy Konstytucji jako ustawy zasadniczej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 742

/państwami w przypadku państw złożonych, a w przypadku państw unitarnych ustrój samorządu lokalnego...

Konwencja o zapobieganiu torturom

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

oraz zawiadomień indywidualnych to środki fakultatywne, obowiązują, gdy państwo złożyło uznanie kompetencji...

Wykład - rodzaje państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

) i Peryferie Kryterium ustroju terytorialnego Państwa jednolite Państwa złożone - z punktu widzenia p.m...

Typy i formy państwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1953

. Polska, Szwecja, Francja; b) państwo złożone - federacyjne: - federacje- składające się z członków...

Zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1806

wczesnonowożytnych Absolutyzm jako forma rządów w państwach europejskich Państwa złożone w Europie do końca XVIII...

Wykład - Traktat Amsterdamski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

się w "piętnastkę". Jednakże wiele państw złożyło swą kandydaturę do grona "piętnastki". Są to następujące państwa...