Wykład - rodzaje państw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rodzaje państw - strona 1 Wykład - rodzaje państw - strona 2 Wykład - rodzaje państw - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE PAŃSTW
Z powodu niejednolitości prawa międzynarodowego, istnieje bardzo wiele kryteriów podziału państw na grupy, kryteria te również zmieniały się w czasie.
Dawne kryteria (obecnie nie obowiązujące w nauce prawa międzynarodowego)
Suwerenność - dzisiaj jest traktowana jako nieodłączna cecha państwa
Podział na kraje „cywilizowane” i „niecywilizowane”
Kryteria przejściowe „państwa nieprzyjacielskie” - wg. KNZ, będące w II WŚ nieprzyjaciółmi sygnatariuszy Karty
Obecnie możemy wyróżnić podziały na podstawie kryteriów:
1) 1982 Karta Praw Morza - państwa
Nadbrzeżne
Śródlądowe
Archipelagowe
Niekorzystnie położone względem morza, (1964 czyli takie, które mają dostęp do morza, ale nie są w stanie go wykorzystać)
2) prawa międzynarodowego wojennego
Państwa wojujące
Państwa neutralne
3) kryteria geograficzne
Mają znaczenie w przypadku organizacji regionalnych
4) podział ze względu społeczno-ustrojowych na I, II, III świat
I - pastwa kapitalistyczne
II- państwa socjalistyczne
III- wszystkie inne ( państwa „Trzeciego świata)
Kategoria ta jest trudna do jednoznacznej definicji, stanowią one grupę o bardzo dużym rozwarstwieniu, utożsamia się je z „państwami rozwijającymi się” - termin ten zaczął przenikać już do prawa międzynarodowego 5) Podział na zaangażowane i niezaangażowane (sprzymierzone i nie sprzymierzone)
Podział na Bogatą Północ i Biedne Południe (kryterium gospodarcze)
Podział na Centrum (kraje najbardziej rozwinięte) i Peryferie
Kryterium ustroju terytorialnego
Państwa jednolite
Państwa złożone - z punktu widzenia p.m. wyróżniamy trzy typy państw złożonych
Państwo, którego części składowe mają ogólną kompetencje w sprawach zagranicznych i są, zatem państwami w sensie pr. międzynarodowego.
ZSRR - Konstytucja ZSRR z 1944 była bardzo liberalna, części związkowe miały bardzo szerokie kompetencje. Stalin wykorzystał to by uzyskać dodatkowe głosy w ONZ, z 16 republik radzieckich 3 były w ONZ: ZSRR, Białoruś, Ukraina
Państwo, którego części składowe mają bardzo ograniczone uprawnienia w dziedzinie s. zagranicznych i z tego względu nie można ich uważać za państwa w sensie p. m.
Kanada
Szwajcaria
Niemcy
Ich części składowe maja pewne uprawnienia w dziedzinie zawierania umów z państwami obcymi. USA - stany maja konstytucyjną możliwość zawierania umów, ale brak jest praktyki w tym zakresie


(…)

… - oprócz jego części zasadniczej, chodzą jeszcze terytoria administrowane bezpośrednio przez rząd.
*** STATUS PAŃSTWA WATYKAŃSKIEGO***
Stolica Apostolska Jest podmiotem prawa międzynarodowego,
Była nim również w latach, 1870 - 1929 gdy nie istniało państwo kościelne.
Zawiera umowy dotyczące kwestii religijnych
Państwo - miasto Watykan,
Powstało 11 lutego 1929 r na podstawie traktatu laterańskiego
Posiada…
…. Podmiotowość prawno-międzynarodową nie jest właściwością samoistną, lecz występuje w relacji do innych podmiotów tego prawa. Państwa i organizacje międzynarodowe, maja zawsze do czynienia z jednym i tym samym podmiotem, choć występuje on w charakterze Stolicy Apostolskiej, bądź też państwa watykańskiego.
Te dwie instytucje nie występowały nigdy względem siebie jako podmioty prawa międzynarodowego

Wyspy Alandzkie w ramach Finlandii - ich statut autonomiczny jest oparty na akcie międzynarodowym, wiec terytorium to ma zdolność międzynarodową
Spitsbergen w ramach Norwegii -podlega on specjalnemu reżimowi międzynarodowemu
Strefa Kanału Panamskiego - administrowana była przez USA
Niektóre państwa związkowe mogą być zarazem państwami zróżnicowanymi, dzieje się tak, gdy w skład państwa związkowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz