Pałka - strona 12

Hematologia

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1708

komórek jest opóźnione, występują olbrzymie pałki i metamielocyty z dziwacznymi jądrami komórkowymi...

Notatki(2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

świadków, użycie pałki gumowej, itp. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie wymaga decyzji, adm...

Prawo karne część ogólna i szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krzysztof Indecki
 • Prawo karne
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 6125

...Tak skonstruowana teoria kontratypów przez twórcę i założyciela krakowskiej szkoły została odrzucona i poddana krytyce przez jego kontynuatorów ( A. Zoll ). Autor ten przeniósł na grunt polskiej doktryny koncepcję stosowaną przez Claude Roxina- teoretyka, profesora Uniwersytetu w Monachium. W...

Ustawa o Policji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1344

konwojowania osób oraz do zatrzymywania pojazdów, 2) pałki służbowe, 3) wodne środki obezwładniające, 4) psy...

Prawo karne - Sądy - Konstytucja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1771

Prawo karne, kazusy. Rozdział I: Zasady odpowiedzialności karnej 1 str. 21 2 str. 21 3 str. 22 4 str. 22 6 str. 23 7 str. 23 8 str. 24 Rozdział II: Formy popełnienia przestępstwa 5 str. 42 6 str. 42 7 str. 43 14 str. 46 21 str. 49 Rozdział III: Wyłączenie odpowiedzialności karnej 2 str. 54 3 str. 55...

Historia powrzechna do 1918r

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Historia Pow szechna 1789-1918 Francja XIX - wiek pary i elektryczności. Maszyna, kredyt. Kapitalizm od Rewolucji Fr, ale wcześniej w Anglii i Hol. System republikański we Fr. Rewolucja Fr była rew burżuazyjną . Francja potentat w wytwarzaniu art. luksusowych. RF stanowi genezę osiągnięć techni...

Wykłady-hydrologia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1680

się torfowiska: mechowiskowe: mchy, trawy (tzw. mszyste łą- ki); zalewowe: trzcina pospolita, sitowie, pałka...