Płaca minimalna - strona 16

Rynki Finansowe pytania na egzamin

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 7777

minimalnej) Popyt i podaż na rynku pracy Cena płacy minimalnej znajduje się powyżej punktu równowagi rynkowej...

Finanse (27stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1498

i popytu. Czasami mogą podlegać innym wpływom (opodatkowanie towarów, ustawowe określenie płacy minimalnej...

Parytet siły roboczej

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1722

o płacy minimalnej technologiczne - wynika z postępu technicznego automatyzacji i mechanizacji procesów...

Inflacja-podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

przez wzrost podaży P. lub wydatków rządowych (wydatki z deficytu, protekcjonizm, płace minimalne, gwarantowane...

Wykład - Rynek pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

płacy minimalnej z subminimum dla młodzieży Strategia Lizbońska- szczyt rady europejskiej w Lizbonie...

Wykład - Mobilność zawodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

zabezpieczenia społecznego dotyczący w szczególności zasiłków dla bezrobotnych 2. ustalenie płac minimalnych 3...