Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 85

Nauki o organizacji - spółki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Nauka o organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

. Walne zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące: • zatwierdzania sprawozdania komplementariuszy...

Wprowadzenie do zmian - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

Zarębska 4 2 2012-10-11 SYTUACJA W OTOCZENIU PRZEDSIĘBIORSTW Problemy wynikające z wyczerpywania...

Marketing - podstawowe pojęcia

 • Politechnika Częstochowska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2912

. Mikrootoczenie - to siły z bliskiego otoczenia firmy wpływające na jej zdolność obsługiwania klientów: sama firma...

Zagadnienia do egzaminu - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 140
Wyświetleń: 735

: otoczenia rynkowego; strategii organizacji; założeń do tych modeli; cech modelu. Model sita - otoczenie...

Zarządzanie procesami zmian - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

wyróŜnia zmiany reaktywne, przystosowujące organizację do zmian w otoczeniu oraz zmiany proaktywne...

Ewolucja systemu zarzadzania

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 910

. Organizacja, jako system składa się z czterech elementów: nakłady z otoczenia: rzeczowe, ludzkie, finansowe...