Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 79

Ogranizacja handlu zagranicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

one współodpowiedzialność za podejmowane decyzje. W organizacji handlu zagranicznego system funkcjonalnej pracy zespołowej...

Wymiary organizacji - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

i podejmowania decyzji, elastyczność org.] Koszty skali - wraz ze wzrostem wielkości produkcji spada jednostkowy...

Podejście integrujace do zarzadzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1036

i informacyjnych pobieranych przez organizację z otoczenia. (...) Spojrzenie systemowe akcentuje również znaczenie...

Podstawy zarządzania - definicja

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771

i procesów zarządzania, ułatwiających ciągłą reorganizację dostosowującą organizację do zmian w jej otoczeniu...

Zaliczenie pytania 1

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

w organizacji Nie zależy od grupy roboczej Czynniki strukturotwórcze to: Cel Otoczenie Technologia Zaspokajanie...

Podstawy przedsiębiorczości - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1638

w organizacji Nie zależy od grupy roboczej Czynniki strukturotwórcze to: Cel Otoczenie Technologia Zaspokajanie...

Zarządzanie - Pyka - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jan Pyka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 4844

w organizacji Nie zależy od grupy roboczej Czynniki strukturotwórcze to: Cel Otoczenie Technologia Zaspokajanie...