Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 80

Marketing - podstawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing usług finansowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1407

z otoczeniem bliższym) Otoczenie dalsze (makroekonomiczne) stanowią te uwarunkowania zewnętrze, które wpływają...

Podstawy zarządzania 30 godzin

 • dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1855

organizacji, ale jej otoczenia decydujące o osiągnięciu wyników organizacji jest rozpoznanie wartości...

Pytania egzaminacyjne z public relations

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Public relations
Pobrań: 1813
Wyświetleń: 4102

- wewnętrznych i zewnętrznych instytucji, zmierzających do osiągnięcia pozytywnych relacji z otoczeniem. Określ...

Weber-biurokratyczny model organizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Leopold Żurawski
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

sytuacyjnego charakteru zarządzania - uznanie wpływów otoczenia - reakcja na szczególne cechy sytuacji...

Formy i techniki komunikacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Markowska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1358

jest bardzo ważne, gdyż pozwala na lepsze zrozumienie tego, co się dzieje w otoczeniu, oraz tego, w jaki sposób wraz...

Wprowadzenie do psychologii - streszczenie 1

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Grażyna Mendecka
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 7504

pochodzące z organizmu i otoczenia oraz elementarna zdolność motoryczna * świadomość percepcyjna - zawiera...