Otoczenie organizacji wpływające na podejmowanie decyzji - strona 70

Style kierowania

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie organizacjami non for profit
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1631

się silnie centralizować uprawnienia, a także ogranicza swobodę podwładnych w podejmowaniu decyzji...

Teoria polityki

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3374

(co dozwolone, co nie, aby państwo nie upadło w ferworze walki wew.). Funkcja regulacji otoczenia polityki...

Zarządzanie - teoria przedsiebiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2373

. Otoczenie technologiczne jest też dlatego ważnym czynnikiem wpływającym na siłę konkurencyjną...

Proces zarządzania-wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Beliczyński
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2387

, należących do otoczenia rynkowego. W zarz. market. realizacja przedsięwzięć rynkowych odbywa się układzie...

Controlling: historia, definicje,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2030

i pracowników zarządu przy podejmowaniu decyzji. Controlling to proces sterowania zorientowany na wynik...

Controlling wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1841

i pracowników zarządu przy podejmowaniu decyzji. Controlling to proces sterowania zorientowany na wynik...

Grupowe podejmowanie decyzji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

grypowe podejmowanie decyzji dzisiaj bardzo wiele decyzji w organizacji podejmują grupy, zespoły...