Otoczenie organizacji szpital - strona 8

New public management

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Ołdak
 • Organizacje i zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

między organizacją a otoczeniem Dwukierunkowe zależności Wymiana i zaspokajanie potrzeb - znów, relacja dwukierunkowa...

Marketing usług

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grażyna Śmigielska
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1841

i działalności organizacji lub werbowania przyszłych wolontariuszy. 14.Otoczenie fizyczne (physical evidnce...

Początki miast średniowiecznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2030

była ich ograniczona wielkość, co wiązało się z koniecznością otoczenia miast murami obronnymi - Kształt, forma...

Organizacja - modele i typologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

swoich celów są wyodrębnione z otoczenia, a równocześnie otwarte. Organizacje czerpią z otoczenia ludzi...

Rodzaje scenariuszy stanów otoczenia- wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Mieszaniec
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

rozpowszechnione narzędzie szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia w przyszłości procesów z otoczenia organizacji...