Organizacja Wojskowa - strona 8

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2005-10-11           USTAWA  z dnia 21 listopada 1967 r.    o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej      DZIAŁ I  Przepisy ogólne    Art. 1.   Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospoli- tej Polskiej.    Art. 2.  Umacni...

I wojna światowa - ściąga

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 6013

polityczną reprezentację dla Królestwa Polskiego; rozbudował powstałą w X 1914 tajną Polską Organizację...

Podmioty prawa międzynarodowego - wyklad

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1568

i organizacji wojskowych, uczestnictwa w systemie bezpieczeństwa zbiorowego oraz zakaz udostępniania terytorium...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1106

- konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona przez gen. Sikorskiego Numerus Clausus - ograniczenie odsetka...

Historia PKWN

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

tajnych organizacji wojskowych na terenach wyzwolonych" - uderzał on przede wszystkim w organizacje...

Monarchia stanowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

i budowlanej, świeckiej oświaty, nowych form organizacji wojskowej, korporacji gospodarczych wykonujących...

Ruch socjalistyczny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Niepodległościowy i Polską Organizację Wojskową. We wrześniu 1918 Pogotowie Bojowe PPS uczestniczyło w rozbrajaniu...