Orchestra

Wyposażenie sceny greckiego teatru

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Teatr
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2142

, obejmuje ono orchestrę (miejsce dla chóru), proskenion (scena właściwa, tam występowali aktorzy...

Dramat i teatr antyczny.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Pietrzak
 • Literatura Polska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1246

stworzył za orchestrą budynek - „garderoba”, tła malowane postaci zaczynają się różnić, mają rys...

Polska prezydencja 2011- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

I, CULTURE Orchestra - stworzona przez 110 młodych muzyków z Polski i krajów położonych na wschód od Unii...

Tragedia grecka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2331

składała się z: - scene - proscenium - orchestry - na środku orchestry stał ołtarz ofiarny, co podkreśla...

Sztuka Grecji archaicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lech Brusewicz
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1463

otwarta.Zawiązkiem � kolista przestrzeń (orchestra) z ołtarzem pośrodku, miejsce występów chóru, później...

Sztuka starożyna - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lech Brusewicz
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

stanowisk władzy. Amfiteatr nie ma nic wspólnego z teatrem. Orchestra, scene, proskene, theatron...

Grecja w okresie klasycznym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jadwiga Krüger
 • Wstęp do archeologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1379

aktorzy Skene Orchestra Rzeźba IV w Praksyteles Dyskusje o autentyczności posągu (ślady trójzębnego dłuta...

Słówka - kultura

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Urszula Malkiewicz
 • Język angielski
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1337

- śpiewak/piosenkarz choir - chór band - zespół muzyczny orchestra - orkiestra conductor - dyrygent composer...

Sztuka starożytna - Grecja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lech Brusewicz
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1841

odbywały się na okrągłym placu - orchestrze (taneczni), w głębi której stał budynek, z którego wychodzili...