Oleje roślinne - strona 14

Leki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

stężenie cholesterolu i duża zapadalność na miażdżycę i choroby niedokrwienne serca. Zalecane są oleje...

Spalanie i paliwa-pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Mościcki
 • Spalanie paliw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847

Test 12 z 31.01.2006r. 1.Podać wzór na liczbę Wobbego: W=Qsdv -0.5 , MJ/m3, Q- wartość kaloryczna, dv- gęstość względna gazu 2. Jakie związki tworzą ropę naftową: węglowodory: parafiny, olefiny, nafteny (alkeny), węglowodory aromatyczne 3. Podać

Badanie procesu spalania

 • Energetyka Jądrowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1967

otrzymywanych z przepracowanych olejów roślinnych i zwierzęcych zaleŜy od warunków ekonomicznych produkcji paliw...

Biotechnologia - wykłady

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Monika Pytka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4347

Omawia między innymi takie zagadnienia jak: historia biotechnologii, biotechnologia klasyczna i nowoczesna, podział biotechnologii, cel, produkty GM, jakość żywności i przetwórstwo, żywność otrzymywana z organizmów modyfikowanych genetycznie, drobnoustroje, fermentacja żywności, temperatura ada...

Geografia rolnictwa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2149

). Klasyfikacja botaniczna roślin oleistych Najważniejszymi rodzinami roślin, z których otrzymuje się oleje...

Sciąga matriałoznawstwo

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3052

Zbiór zagadnień z przedmiotu materiałoznawstwo B.1 : KWANTOWA B1-cd. B.2 : FUNKCJA B2- cd. TEORIA CIAŁA skwantowane ROZKŁADU FER-MIEGOniewzbudzonym. W STAŁEGO - dyskretne wartości- elektrony temp. T > 0K Traktowanie gazu energii, mogą swobodne w niektóre elektrony elektronowego jakoznajdować się ...

Eksploatacja maszyn - komplet wykładów + pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Grzegorz Boruta
 • Eksploatacja maszyn
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 8456

Wykłady poruszają zagadnienia takie jak: system eksploatacji, podstawowe pojęcia procesów eksploatacji, prakseologiczne modele działania, system eksploatacji, użytkowanie, obsługiwanie i kierowanie eksploatacją, metody odnowy potencjału eksploatacyjnego parku maszyn, system eksploatacji w systemie...

Kodeks emerytalny 2008

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Gazeta Prawna 2008               k w internecie odeks  emer y kodeks talny emerytalny aktualny serwis   gospodarczo-prawny Z komentarZem ekspertÓW Wydanie elektroniczne zapewnia bieżący dostęp   do wszystkich publikacji, artykułów oraz porad   stan praWny na 1 lutego 2008 r. naszych najlepszych e...