Okres wegetacyjny - strona 10

Propedautyka rolnictwa

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr Irena Suwara
  • Rolnictwo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4144

pastwisk - zmienne kośne i pastwiskowe użytkowanie TUZ w ciągu całego okresu wegetacyjnego Roślinność łąk...

Wykład - rolnictwo

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Marcin Gawrycki
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

strefa subpolarna Okres wegetacyjny: 60 - 90 dni, nieurodzajne gleby tundrowe. Szybko dojrzewający...

Właściwosci fizyczne gleby

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Bartosz Korabiewski
  • Gleboznawstwo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1344

z atmosferą, okresu wegetacyjnego. W glebach uprawnych na ogół zawartość CO2 nie przekracza 10%, tlenu zaś...