Okres kredytowania - strona 9

Źródła finansowania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr inż. Jacek Nowak
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

kredytu inwestycyjnego) okres kredytowania (z uwzględnieniem okresu karencji) stopa oprocentowania kredytu...

Reforma bankowości w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Otte
 • Podstawy finansów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

, na jaki ma być udzielony kredyt, okres kredytowania, - jakość zabezpieczenia kredytu, - wielkość kredytu, - popyt na kredyt...

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Małgorzata Majchrzak
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2716

kredytu , odsetki zapłacone w okresie kredytowania oraz odpisy amortyzacyjne środka trwałego. Otrzymane...

Kredyt bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

, może być udzielany w walucie obcej Kredyty pomostowe Okresy kredytowania Krótkoterminowe < 1 rok Średnioterminowe...

Żródła finansowania MSP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

długości okresu kredytowania się krótkoterminowym kredytem bankowym do potrzeb finansowania danego...

Biznes plan hurtowni

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2884

, która pozwoli na dalsze inwestycje w środki trwałe. W całym okresie kredytowania utrzymana jest płynność...

Bank światowy - egz z finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

, według której Bank zdobywa środki, np. poprzez emisję obligacji na rynkach kapitałowych. Okres kredytowania (końcowa...