Odsetki ustawowe - strona 9

Systemy bankowe - kredyt

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

w wysokości podwyższonej, którą określa umowa lub są to odsetki ustawowe. Zmiany uzupełnienia i rozwiązanie...

Finanse-pojęcia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

między przedsiębiorstwami dużymi i małymi * po 30-stym dniu małe przedsiębiorstwo może zacząć naliczać odsetki ustawowe...

Finanse -całość pojęć

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

może zacząć naliczać odsetki ustawowe (20% w skali roku) Skonto: obniżka ceny przy szybkiej zapłacie (el...

Finanse-teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

między przedsiębiorstwami dużymi i małymi * po 30-stym dniu małe przedsiębiorstwo może zacząć naliczać odsetki ustawowe...

Europejski Fundusz Leasingowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

oraz odsetki ustawowe liczone od dnia zapłaty całej należności. Stronom nie służy prawo wypowiedzenia umowy...

Zobowiązania

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

odsetek ustalonych w umowie, a jeżeli wysokość odsetek nie była ustalona — odsetek ustawowych. W razie...

Ustawa o promocji zatrudnienia- omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.  1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 2. Zadania państwa w zakresi...