Odsetki ustawowe - strona 4

Zobowiązania, Kary

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

. odsetki ustawowe (dziś to ok. 13,5% w skali roku). Strony mogą w umowie stosowanie odsetek wyłączyć...

Rozrachunki - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

listy dokumentów. Możliwe jest wystawienie noty wg odsetek ustawowych, dla których zdefiniowana...

Wykłady-prawo cywilne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

- polega na zastawieniu wierzytelności rzeczą ruchomą. Zabezpiecza odsetki ustawowe i koszty egzekucji...

Ustawa Pomoc państwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

nalicza się odsetki ustawowe.  2. Egzekucję należności z tytułu zwrotów pomocy, o których mowa w art. 13...

Prawo cywilne

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3395

, gdy umowa nic o danym zagadnieniu nie mówi: np. nie mówi nic o odsetkach, więc należą się odsetki ustawowe...

Weksel i prawo wekslowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

ją w sposób nieprawidłowy np. „ z odsetkami ustawowymi”. Przy wekslach, których termin płatności jest znany w momencie...