Odrębna własność lokalu - strona 2

Ustawa spółdzielnie mieszkaniowe

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo mieszkaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka...

Rachunkowość finansowa 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Urszula Kierczyńska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo...

Lokale mieszkalne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. inż. Józef Hernik
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 357
Wyświetleń: 987

. Ustawa o własności lokali stanowi, że przedmiotem odrębnej własności lokalu może być jedynie tzw. lokal...

Aktywa trwałe - Aktywa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

gruntu, budowle i budynki, ale także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo...

Mienie - pojęcie własności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 Kc). Do tej grupy zaliczane są np. odrębna własność lokalu...

Sądowy dział spadku

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

powstaniem dwóch budynków ze wspólną częścią lub poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku...

Definicje z UoR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1778

, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego...