Sądowy dział spadku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądowy dział spadku - strona 1

Fragment notatki:

Sądowy dział spadku Postępowanie o dział spadku kończy się wyrokiem o charakterze konstytutywnym , który kształtuje stosunki prawne pomiędzy spadkobiercami w odniesieniu do spadku. Postępowanie przeprowadzane jest na wniosek jednak sąd działa na zasadzie oficjalności , a zatem nie jest związany wnioskami stron . Uprawniony do złożenia wniosku jest : spadkobierca, spadkobierca spadkobiercy, nabywca udziału w spadku, prokurator - uprawnienie nie przysługuje nabywcy udziału w przedmiocie należącym do spadku. Sąd w postępowaniu orzeka także o istnieniu zapisów , o wzajemnych roszczeniach między współspadkobiercami oraz o zaliczeniu darowizn - roszczenia takie powinny być zgłoszone w trakcie postępowania , ponieważ po jego zakończeniu niemożliwe jest ich późniejsze dochodzenie . Jeśli wcześniej nie nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku sąd dokonuje tego w trakcie postępowania działowego. Postępowanie działowe może być połączone ze zniesieniem współwłasności istniejącej na podstawie innych przepisów , a także wraz z postępowaniem o podział majątku, który objęty był małżeńską wspólnością majątkową ( nie może go jednak wyprzedzać ze względu na to, że małżonek i spadkobiercy mogą jeszcze wnosić o ustalenie nierównych udziałów ) . Sądowy dział powinien co do zasady obejmować cały spadek , jedynie w wyjątkowych okolicznościach może być ograniczony do części spadku. Sąd ma obowiązek z urzędu ustalić składniki i wartość przedmiotów spadkowych , ale tylko jeśli chodzi o aktywa - można ewentualnie zaliczyć spłacone już pasywa, jeśli spadkobiercy dochodzą na tej podstawie wzajemnych rozliczeń. W postępowaniu właściwy jest sąd spadku - na wniosek uczestnika podziału sprawa może być przekazana sądowi rejonowemu w którego okręgu znajduje się większość majątku (np. nieruchomość) lub w okręgu którego zamieszkują wszyscy spadkobiercy .
Sądowy dział może przybrać różne postacie w zależności od tego czy spadkobiercy mają wspólne stanowisko, czy też pozostają w sporze: Dział na zgodny wniosek - w sytuacji kiedy zainteresowani przedstawią zgodny wniosek , który odpowiada ZWS, przepisom prawa, społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu praw, a także nie narusza rażąco interesu uprawnionych to sąd wyda postanowienie zgodne z wnioskiem - w postępowaniu działowym sąd będzie zmierzał do wypracowania wspólnego stanowiska przez zainteresowanych. Dział w braku zgodnego wniosku - jeżeli nie ma zgodnego wniosku, a można dokonać podziału w naturze to sąd dokonuje podziału w naturze (różnice uzupełnia się dopłatami pieniężnymi ). Orzecznictwo - podział nieruchomości w naturze może mieć miejsce

(…)

… to sąd dokonuje podziału w naturze(różnice uzupełnia się dopłatami pieniężnymi). Orzecznictwo - podział nieruchomości w naturze może mieć miejsce poprzez podział pionowy(według płaszczyzny, którą stanowi ściana) który skutkuje powstaniem dwóch budynków ze wspólną częścią lub poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku. Na zgodny wniosek stron sąd może przydzielić dwóm…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz