Odpowiedzialność społeczna - strona 16

Zarządzanie strategiczne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

; wzrost wykorzystania komputerów nowej generacji wzrost odpowiedzialności społecznej organizacji wzrost...

Wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 931

odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa. ZS dot. takich działań, które stanowią odpowiedź na zmiany...

Podstawy nauki o przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dawid Krajewski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

(i) przedsiębiorstwa dostrzec tu można respektowanie odpowiedzialności społecznej (wobec społeczeństwa) jedynie...

Teoria organizacji i zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

nowego modelu zarządzania europejskiego: radzenie sobie z różnicami narodowościowymi; odpowiedzialność...

Cechy, rodzaje struktur organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 392

, Stan zapasów materialnych i pieniężnych (utrzymanie zapasów na odpowiednim poziomie) Odpowiedzialność...

Metody zarządzania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Nowoczesne metody zarządzania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3129

zawierających opracowane zagadnienia w formie pytań i odpowiedzi. Współczesne zarządzanie organizacjami to przede wszystkim działania polegające na dostarczaniu klientom organizacji wartości poprzez oferowane produkty i usługi. Cel ten osiągany jest poprzez efektywne i świadome zarządzanie wewnę...