Odpowiedzialność konstytucyjna - strona 8

Mała konstytucja z 1947 - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • dr Piotr Fiedorczyk
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 868

prawnych celem wykonywania ustaw - był nieodpowiedzialny politycznie i cywilnie - ponosił odpowiedzialność...

Akty prawne Prezydenta RP

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. Witkowski
  • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2023

za sobą odpowiedzialność konstytucyjną przed TS. Prerogatywy Prezydenta RP: - to jego akty osobiste podejmowane bez wymogu...

Autonomia Galicji-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1295

do odpowiedzialności konstytucyjnej i parlamentarnej członków gabinetu było wyłącznym uprawnieniem Sejmu. Obie izby zaś...

Postępowanie przed Trybunałem Stanu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1519

; postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej; postawienie w stan oskarżenia; rozpoznanie sprawy...