Odpływ rzeczny - strona 2

Monitoring wd

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Krzemińska
 • Hydrologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1526

natomiast o wielkości przepływu wody w tym samym o odpływie rzecznym. Wezbranie - wysoki stan wody w rzece...

Wykład - gospadarka wodno-ściekowa

 • Politechnika Śląska
 • dr Izabela Zimoch
 • Zarządzanie gospodarką wodną
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

wielkość odpływu rzecznego pochodząca z odpływu powierzchniowej i gruntowego (wody podziemne płytkie...

Klasyfikacja Pardé'go

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Roman Balcerowski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

kilku lat, a nawet w ciągu roku) dominacja zasilania lodowcowego i z lądolodu (80% wody) odpływ rzeczny...

Zasoby wód podziemnych

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

pokrycia gleby -hydrologiczne i hydrogeologiczne – to hipsometria zlewni, siec hydrograficzna, odpływ...

Przepływy-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

pośrednie -równanie bilansu wodnego Może być stosowane do obliczenia odpływu rzecznego ze zlewni...

Hydrologia - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Borowiak
 • Hydrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

atmosferyczny -spływ powierzchniowy, infiltracja, retencja, spływ podziemny -odpływ rzeczny, parowanie...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

powierzchniowy ->odpływ korytami cieków Odpływ rzeczny -zasilanie z odpływu powierzchniowego ( zjawisko okresowe...

Klimat

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344

1.Co to jest klimat? Przez pojecie „klimat” rozumiemy przeciętny stan atmosferyczny, typowy dla danego regionu w poszczególnych sezonach i porach roku. W takim ujęciu klimat charakteryzuje się na podstawie wieloletnich danych obserwacyjnych ze stacji meteorologicznych takich czynników, jak temper...

Wykłady-hydrologia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1715

HYDROLOGIA  dla studentów geologii, specjalizacja: Hydrogeologia i ochrona  środowiska wodnego (HOW)  Szkic wykładu  UWAGA: zastosowano wielopoziomowy system struktury wykładu. Główne tematy maj ą numerację arabską, kolejność ich części  wyraŜają  małe litery, dalej: numeracja rzymska (du Ŝe cyfry)...