Oddychanie komórkowe - strona 6

Firma Red Bull - projekt z marketingu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4207

. Przyspieszają cykl oddychania komórkowego i enzymatycznej przemiany aldehydu octowego w warunkach zaburzenia...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

fotosyntezy i oddychania komórkowego. NADPH- wytwarzany jest w szlaku pentazofosforanowym.NADPH zwiększa...

Biologia - wykłady

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. hab. inż. Alina Kusińska
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2625

oddychania komórkowego i procesy transformacji energii ATP (ademozynotrójfosforan)energia kumulowana...

Technika cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2037

się też procesy utleniania zachodzące w organizmach żywych (oddychanie komórkowe), mimo że nie towarzyszy temu...

Fiziologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Artur Dembiński
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3115

) - Stałej resyntezy ATP z ADP i fosforanu w procesie oddychania komórkowego - Stałego odprowadzenia...

Leki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1127

komórkowych OUN - hamowanie procesów oddychania komórkowego - zmiany składu jonów w komórkach OUN F Br F H F...