Oczyszczanie ścieków - strona 28

Ekosystemy - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

roślinności wysokiej wokół jezior i na brzegach rzek - oczyszczanie ścieków CHARAKTER SUKCESJI AUTOTROFICZNY...

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych...

Finanse publiczne UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk...

Recykling tworzyw sztucznych

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • mgr inż. Beata Jaworska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2219

. Nasza firma zainwestowała pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej w nowoczesne filtry oczyszczające ścieków...

Rysunek techniczny budowlany - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2744

i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków...

Mikrobiologia - wykład 6

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mikrobiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 945

je poprzez biosorpcję, utlenianie lub redukcję oraz wytrącanie • oczyszczanie ścieków skażonych metalami...