Ochrona danych osobowych w przedszkolu - strona 9

Informatyka w administracji- kolokwium 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

. Czy ustawę o ochronie danych osobowych stosujemy do osób zmarłych? Kiedy „informatyzacja” została podniesiona...

Postępowanie epidiologiczne

 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

wymogi zabezpieczenia ochrony danych osobowych. Art. 21. 1. Kierownik laboratorium wykonującego badania...

Wywiad psychologiczny

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 567
Wyświetleń: 7063

zgłaszany (Po co Pan przyszedł do szpitala……. podstawowe dane osobowe: „Jak nie zapiszemy telefonu...

Informatyka w administracji- kolokwium 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3) czy ustawę o ochronie danych osobowych...

Kto podlega KS mówi art

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

zamieszczenia na towarze określonych informacji, 7) obowiązek podania w ofercie określonych danych, 8) obowiązek...

Sektory finansów publicznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

państwowej i ochrony prawa (NIK, RPO, KRRiT, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro...

Informatyka w administracji- kolokwium 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1603

: a) ………………………………………………………………………………………………………………………………… b) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10)Czy ustawowa ochrona danych osobowych...