Informatyka w administracji- kolokwium 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informatyka w administracji- kolokwium 5 - strona 1 Informatyka w administracji- kolokwium 5 - strona 2

Fragment notatki:

PYTANIA Z TESTÓW:
(gr.4)
Przedstaw proces odbierania i weryfikowania dokumentu z podpisem elektronicznym.
Kto posiada uprawnienia kontrolne w zakresie projektów ponadsektorowych?
Do kogo nie stosujemy przepisów ustawy o informatyzacji:
Kancelarii senaty
Kancelarii prezesa rady ministrów
Kancelarii sejmu
Kto i w jakiej formie ustanawia strategię informatyzacji?
Wskaż dwa nośniki informatyczne.
Co kiesz o tej osobie, i czy podany numer PESEL jest poprawny? 83021213815.
Zgodnie z zasadą neutralności wyrażoną w Planie Informatyzacji Państwa:
Należy stosować w urzędach oprogramowania typu open source
Nie należy stosować oprogramowania Microsoft
Należy zachować zasady równego traktowania różnych systemów.
Wskaż 5 elementów charakteryzujących kwalifikowany podpis elektroniczny
Co to jest sektorowy projekt informatyczny? Wskaż przykłady.
Co to jest urzędowe poświadczenie odbioru?
Wymień dwie przesłanki unieważniające kwalifikowanie podpisu elektronicznego.
Kto i w jakiej formie ustanawia Plan Informatyzacji Państwa.
Kwalifikowany certyfikat zawiera obligatoryjnie:
Oznaczenie początku i końca ważności certyfikatu
Stopień naukowy posiadacza certyfikatu
Zawód wykonywany przez posiadacza certyfikatu
Pod jakim adresem możemy zalogować się do epupu?
W jakich urzędach możemy uzyskać profil zaufany e- PUAP?
W którym roku powstała elektroniczna wersja systemu PESEL?
1974
1979
1985
Kto jest administratorem danych zgromadzonych w e- PUAP?
Wymień 3 projekty ponadsektorowe.
Czy ustawę o ochronie danych osobowych stosujemy do osób zmarłych?
Kiedy „informatyzacja” została podniesiona do rangi działu administracji rządowej:
1 stycznia 2002 r.
1 maja 2002 r.
1 lipca 2002 r.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz