Ochrona danych osobowych w przedszkolu - strona 8

Przykładowe zagadnienia na zaliczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe. 12.Wykaz zbiorów danych osobowych wraz...

Edukacja przyrodnicza - podstawowe pojęcia

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr Lidia Pawelec
 • Podstawy wiedzy w zakresie edukacji przyrodniczej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

roku przez ekologa brytyjskiego A.G. Tansleya. Oznacza jednostk ekologiczn, na ktr skadaj si wszystkie ycjce na danym...

Formularz rekrutacyjny ze zmianami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póź.zm.), wyrażam zgodę...

Typy dóbr osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

osobowe - szczególna postać ochrony dóbr osobistych - ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych...