Ochrona danych osobowych bibliografia - strona 3

Źródła informacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

które informacje chcą udostępnić (względy poufności, ochrona danych osobowych, ogólnie nie nastawione do ujawniania...

Podział źródeł informacji-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Anna Kasprzyszak
 • Dziennikarskie źródła informacji
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2415

był bardziej interesujący? Np. human story, statystyki, badania. Art. 12 prawa prasowego: rozmówca może zastrzec swoje dane...

Informacja chroniona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

osobiste. Dane osobowe art.1 ust 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.06.1997r. Dane pracownicze...

Problemy ochrony danych osobowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1862

z dnia 6 września 2001r. Problemy ochrony danych osobowych we współczesnych systemach informatycznych...

Prawa konsumenta w sieci

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mariusz Kusiak
 • E-biznes
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3486

narusza zasady ochrony danych osobowych w postaci adresu e-mail, który powinien być pilnie strzeżoną...

Polityka bezpieczeństwa

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Piotr Czyżewski
 • Użytkownik Sieci Komputerowej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631

(finanse, dane osobowe, dane o klientach). Elementy PB 14. Określenie metod ochrony przed wirusami. 15...