Hurtownie danych-praca zaliczeniowa oraz prezentacja na wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3913
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hurtownie danych-praca zaliczeniowa oraz prezentacja na wykład. - strona 1 Hurtownie danych-praca zaliczeniowa oraz prezentacja na wykład. - strona 2 Hurtownie danych-praca zaliczeniowa oraz prezentacja na wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Temat notatki to hurtownie danych. Zajęcia prowadzone są na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, prowadzi je dr Bożena Kaczmarska. Praca zaliczeniowa ma 24 strony, prezentacja natomiast składa się z 19 slajdów. Notatka zawiera informacje na temat: wiadomości ogólne o hurtowniach danych, charakterystyka architektury hurtowni danych, wydzielanie danych z systemów źródłowych baz danych i plików, integrowanie danych przed ich wprowadzeniem do hurtowni danych, hurtownia danych jako oddzielna, stała baza danych zaprojektowana do wspomagania podejmowania decyzji, dostęp użytkowników do hurtowni danych, rozszerzenia ogólnej architektury hurtowni danych, hurtownia danych przedsiębiorstwa przekazująca dane hurtowniom wydziałowy, tematyczna hurtownia danych, zintegrowana baza danych przekazująca dane hurtowni danych, infrastruktury techniczne hurtowni danych, główne korzyści wynikające ze stworzenia hurtowni danych, zintegrowany i całościowy obraz przedsiębiorstwa, dostęp do archiwalnej informacji o przedsiębiorstwie, hurtownia danych jako jednoznaczne, wiarygodne źródło informacji, wspomaganie podejmowania decyzji, kluczowe czynniki sukcesu hurtowni danych, koncentracja na biznesie, a nie na technologii, szybkie i cykliczne reagowanie na potrzeby, użytkownicy końcowi w zespole implementującym.
Ponadto notatka porusza zagadnienia takie jak: co to jest hurtownia danych, jak wygląda hierarchia systemów komputerowych w przedsiębiorstwie, typy hurtowni danych, narzędzia do budowy hurtowni danych, budowa hurtowni danych, podstawowa architektura hurtowni danych.

"Uporządkowanie tematyczne"
Oznacza, że dane w hurtowni przechowywane są w oderwaniu od aplikacji,
która je wygenerowała.
"Hurtownia ma być zintegrowana"
Wymaganie pozostaje w związku z poprzednim. Dane w hurtowni muszą mieć
ujednolicone sposoby pomiaru wartości, ujednolicone sposoby kodowania.
"Dane mają zawierać wymiar czasowy"
W systemach operacyjnych dane są aktualne w momencie dostępu. Od
hurtowni natomiast oczekujemy, iż dane będą dokładne w dowolnie wybranym
momencie, to znaczy, że sprzedaż za styczeń będzie taka sama niezależnie od
tego czy zażądamy danych w lutym czy w czerwcu. Kolejnym aspektem
wymiaru czasowego jest fakt, że dane w hurtowni po poprawnym pobraniu z
systemu produkcyjnego nie są aktualizowane. Są więc ogromną liczbą
migawkowych zapisów.
"Nieulotność danych"
Tym pojęciem określa się różnicę między przetwarzaniem danych w
środowisku operacyjnym i w hurtowni. W pierwszym przypadku dane są
usuwane, aktualizowane i wprowadzane przez cały czas, w hurtowni natomiast mamy dwie podstawowe operacje: ładowanie danych i dostęp do nich.
• Systemy transakcyjne wspierają bieżącą aktywność przedsiębiorstwa - raporty i
zestawienia wykorzystywane przez bezpośrednich wykonawców operacji.
• Systemy informacyjne (Management Information Systems) - aplikacje wspierające
zarządzanie - wykorzystywane przez analityków i kierowników średnich szczebli.
• Systemy Wspomagające Podejmowanie Decyzji (Decision Support Systems) - aplikacje
dostarczające wiedzy, wykorzystywane przez kierownictwo.
Systemy Informowania Kierownictwa (Executive Information Systems) - aplikacje
dostarczające kierownictwu wybrane zestawienia i raporty z systemu DSS.
Charakterystyka
Opis
Orientacja tematyczna
Dane są zorganizowane w taki sposób w jaki użytkownik się do nich odwołuje.
Integralność
System dba o spójność i zgodność danych z przyjętymi
standardami ("czyszczenie danych", czyli
poddawaniem ich odpowiedniej ko

(…)

… w krótkim czasie zapewnia długotrwały sukces i stałe zaufanie pracowników do hurtowni danych.
Iteracyjne uściślenia i ulepszenia powinny być dokonywane w kontekście ogólnej wizji architektury i modelu danych dla hurtowni. O każdym cyklu należy myśleć jak o kolejnym elemencie układanki, która jako całość jest obrazem pełnej implementacji. Taki obraz nie jest statyczny; system wspomagania decyzji
… niezmienione.
Szeregi czasowe
Danymi są szeregi czasowe, a nie bieżące stany.
Agregacja danych
Operacyjne dane są przedstawione w postaci użytecznej dla
podejmowania decyzji.
Rozległość
Utrzymywanie szeregów czasowych powoduje, że dużo więcej
danych jest zachowywanych.
Brak normalizacji
Dane dla systemów SIZ mogą występować wiele razy
Metadane
To opisy konkretnych danych
przechowywanych w hurtowni (np…
…, a oprogra­mowanie zainstalowane. Te infrastruktury są już na swoim miejscu.
6. Sieć lokalna, łączność i stacje robocze zostały już zainstalowane. Te infrastruktury są już na swoim miejscu.
7. Przeglądane są oferty sprzedaży bram. Zakup, instalacja i testo­wanie bram jest infrastrukturą.
8. Przegląd dostępnego, wysuniętego oprogramowania. Początkowa lista piętnastu wysuniętych programów została ograniczona…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz