Ocena oddziaływania na środowisko - strona 9

Prezentacja wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

planowania przestrzennego (9) Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (art. 46 i n. uiś) – procedura...

Pozwolenie na budowę - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Organizacja produkcji budowlanej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1638

oddziaływania na środowisko wymagane przepisami o ochronie środowiska; uzyskaniu przez inwestora, wymaganych...

Test b

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 812

na pobór wody f) postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko instalacji położonej na terenie...

Ochrona środowiska w Geografii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3584

o realizacji Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego...

POLITYKA EKOLOGICZNA-wykład

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. Halina Jastrzębska-Smolaga
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 3374

oddziaływania na środowisko oraz monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć. zasada stosowania najlepszych...

Reklamentacja publiczno-prawna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

oddziaływania na środowisko również przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. 2...

Podstawowe zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

do zapobiegania temu działaniu, konieczna ocena oddziaływania na środowisko, - zasada przezorności – podjęcie...