Obrzęk płuc - strona 2

Zawał-postepowanie przedszpitalne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Grażyna Kulak
  • Patofizjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

sercowego, obrzęku płuc, wstrząsu, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, zaburzeń brzusznych, zaburzeń...

Niemetale-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

podrażnienia i senność. Ze wzrostem stężenia nasilenie objawów, może doj ść do obrzęku płuc i zahamowanie...

Pytania egzaminacyjne z interny

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2149

sercowa 8. Postępowanie w zatrzymaniu krążenia 9. Wstrząs kardiogenny 10. Kardiogenny obrzęk płuc 11...

Choroby dróg oddechowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Pulmonologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1680

– niekardiogenny obrzęk płuc Adult respiratory distress syndrome Patogeneza: 1. Uszkodzenie bariery pęcherzykowo...