Niemetale-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niemetale-opracowanie - strona 1 Niemetale-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

NIEMETALE
Ozon O3
W troposferze, w czasie wyładowań w szeregu procesów, gdzie jest wysoka temperatura. Ozon jest produkowany pod wpływem promieniowania UV - jeden ze składników fotochemicznych zanieczyszczeń powietrza.
Agresywny - uszkadza błonę komórkową, tworzy się tlenek wodoru, który działa niszcząco, uszkadza enzymy. Jest gazem - przez układ oddechowy działa drażniąco 0,2|mg/l może wywołać objawy podrażnienia i senność. Ze wzrostem stężenia nasilenie objawów, może doj ść do obrzęku płuc i zahamowanie funkcji płuc - zwłóknienie tkanki płucnej.
Tlenek węgla CO
Toksyczny osad, źródłem jest spalanie substancji organicznej z małym dostępem tlenu (spalanie niecałkowite - CO - dużo zatruć).
Źródła zatruć CO [1450 zatruć rocznie]:
kominy o wadliwej konstrukcji;
piece domowe i przemysłowe;
spaliny samochodowe 342g CO/1l paliwa;
gaz świetlny.
Najwyższe dopuszczalne stężenie [NDS/CO]:
zakład pracy: 30 mg/m3;
powietrze atmosferyczne 1,0 mg/m3.
Przez drogi oddechowe. CO ma powinowactwo do hemoglobiny 210x większe niż tlen, tworzy się karboksyhemoglobina i nie przenosi tlenu, unieczynnienie hemoglobiny. Następuje dysocjacja i hemoglobina się uwalnia. Jest bezwonny i bezbarwny.
Zależność objawów zatrucia od stężenia karboksyhemoblobiny we krwi:
[%] we krwi
4-8
Pierwsze objawy szkodliwego działania (błędy w badaniach testowych).
8-10
Ważniejsze błędy w badaniach testowych.
10-20
Uczucie ucisku i lekkiego bólu głowy, rozszerzenie naczyń skórnych.
20-30
Ból głowy i tętnic w skroniach.
30-40
Silny ból głowy, osłabienie, oszołomienie, wrażenie ciemności, nudności, wymioty, zapaść.
40-50
jw., przy czym zwiększona możliwość zapaści, zaburzenia czynności serca, przyspieszenie tętna i oddychania.
50-60
Zaburzenia czynności serca, przyspieszenie tętna i oddychania, śpiączka przerywana drgawkami.
60-70
Śpiączka przerywana drgawkami, upośledzenie czynności serca i oddychania, możliwość śmierci.
70-80
Tętno nikłe, oddychanie zwolnione, porażenie oddychania i zgon.
Różowe zabarwienie skóry, osłabienie mięśniowe. U odratowanych osób pozostają skutki w układzie nerwowym, pozostawia ślad - uszkodzenie układu nerwowego - zaburzenia mowy, pamięci, koncentracji, zaburzenie intelektualne, zapalenie nerwów: piszczelowego i kulszowego, silne bóle trudne do uśmiercenia. Charakter ostry, oraz przewlekłe (narażenie na niewielkie stężenia, które nie powodują konsekwencji, ale powtarzaj ąc się powoduj ą mikro-uszkodzenia w mózgu - uszkodzenie układu nerwowego).


(…)

… - uszkodzenie układu nerwowego).
Zatrucia przewlekłe CO:
osłabienie pamięci;
upośledzenie psychiczne;
utrata łaknienia;
senność w dzień, bezsenność w nocy;
zmiana we krwi, zaburzenia krążenia;
choroba Parkinsona (drżenie kończyn, zwiększenie odruchów, maskowaty wyraz twarzy)
8% granica karboksyhemoglobiny.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz