Obrządek

note /search

Obrządek - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1239

chrześcijan (katolików) do Kościołów sui iuris? 1. Pojęcie obrządku i Kościoła sui iuris w prawie kanonicznym...

Wykład - Państwo wielkomorawskie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

wielkomorawskim prowadzili Cyryl i Metody, wraz z którymi pojawił się stworzony przez nich obrządek słowiański...

Państwo Wiślan

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1197

jest chrystianizacja w obrządku słowiańskim. Głównym przesłanką za tą jest „Legenda panońska” potwierdzająca...

Kultura unietycka

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Sztuka pradziejowa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1190

), obszary nad Odrą; chronologia: XXIII-XVI w. BC obrządek pogrzebowy: szkieletowy, zmarły ułożony na boku...

Problematyka neolityzacji, badenizacji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

do pochówków zwierząt - jako wskaźnik na pochodzenie z Bliskiego Wschodu, jako trwały obrządek funeralny...