Obrona konieczna - strona 27

Proces rzymski-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

nad samowolą w stosowaniu samopomocy czy obrony koniecznej i stopniowo państwo zaczęło ograniczać stosowanie...

Skrypty

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Jarosław Majewski
 • Prawo karne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1960

nie jest popełniony w okolicznościach wyłączających bezprawność np. obrona konieczna C. musi być to czyn karalny...

Encyklopedia prawa (6 str)

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

: a) niepoczytalność b) błąd 2) okoliczności wyłączające bezprawność czynu: a) obrona konieczna b) stan wyższej...

Prawo - Konstytucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1400

doc zajmuje 55 stron i zawiera zestawy pytań wraz z odpowiedziami z przedmiotu podstawy prawa, prowadzonego przez dr Piotra Wiatrowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pytania dotyczą m.in. następujących zagadnień: pojęcie prawa, prawo a inne systemy normatywne, podział systemu pr...

Umcs administracja lublin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2954

odpowiedzialności; opierały się na stałych zasadach, ale pojawiły się elementy subiektywne (np. obrona konieczna...

Opracowane zagadnienia 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2114

którzy ukończyli 50 lat, sprawy o zabójstwo nieumyślne, czyny wyłączające karalność (np. obrona konieczna...

Wstęp do prawoznawstwa i prawo karne

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • dr Elżbieta Czarny-Drożdżejko
 • Propedeutyka prawa
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2457

Akt tworzenia prawa - władczy akt organu władzy państwowej, który składa się z norm ogólnych (istnieją wyjątki od tej reguły). PRAWO STANOWIONE sensu stricte (prawo pisane) podstawowa i najważniejsza forma prawa we wszystkich współczesnych państwach. Prawo przyjmuje formę dokumentu o określon...

Postępowanie karne cz.1

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Prawo karne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2016

, może ją zmienić. Przesłanka druga w pkt. 2- ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa np. obrona...