Obrona konieczna - strona 14

Wykładnia prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

dla tekstów prawnych, np. służebność, zachowek, zasiedzenie, obrona konieczna, bezprawność jest sformułowany...

Społeczna szkodliwość czynu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

niebezpieczeństwa to przestępstwa czyli zbrodnie i występki. kontratyp pozaustawowy: obrona konieczna - czyn...

Prawo karne dla nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

i pomocnik. Odpowiedzialność karną wyłącza: działanie pod wpływem przymusu fizycznego lub błędu, obrona...

Interwencja humanitarna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Kamiński
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 756

nie powinny być uzbrojone, lekka bron- obrona konieczna; Jak poszerzyć środki i kompetencje?--> Ruanda, Raport...

Etyka praktyczna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jagoda Mrzygłocka-Chojnacka
 • Etyka w biznesie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 791

się wtedy pytanie o granice obrony koniecznej, traktowanej jako środek usprawiedliwiony przez cel. Czy np. kłamstwo...

Powództwa cywilne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

siły jako argumentu aby to wymusić, charakter ofensywny. -obrona konieczna- ma charakter defensywny...

Prawo karne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

oraz od przypadku, lekkomyślność i niedbalstwo. Obrona konieczna - została na nowo opracowana w oparciu o zasadę...